Ansökan om plats

 

Vi rekommenderar att du använder någon av webbläsarna Mozilla Firefox, Google Chrome eller Internet Explorer version 8 eller högre. 

Ansökan gäller förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem samt kväll-natt och helgomsorg i kommunal regi.

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos Barn- och Utbildningsförvaltningen i Gagnefs kommun. Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats samt debitering av avgift. Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Regler runt kö, placering mm. finns att läsa i våra riktlinjer

 

 

.


Senast uppdaterad: 2018-08-20
Sidansvarig: Fredrika Mattsson