Djurmo förskola

Vår förskola har 4 avdelningar och är belägen i ett härligt grönt barrskogsområde och i direkt anslutning till Djurmo skola och ett villaområde. Förskolan ligger ca. 15 min från Borlänge, en bit in från riksväg 70. Tre av fyra avdelningar på förskolan är åldersindelade, Grön 1-2 år, Röd 2-3 år och Blå 3-5 år. Gul avdelning har montessoriepedagogik som profilering. Pedagogerna på förskolan är dessutom utbildade genom ett värdegrunds- och jämställdhetsarbete, “På lika villkor".


Senast uppdaterad: 2017-10-24
Sidansvarig: Christel Jansson
Kontakt

Förskolechef
Anna-Lena Elfsberg
Telefon: 0241-154 23
E-post: anna-lena.elfsberg@gagnef.se

Kontakt

Avdelning
Blå
Telefon: 0241-152 63
E-post: bla.avd@gagnef.se

Avdelning
Grön
Telefon: 0241-152 66
E-post: grona.avd@gagnef.se

Avdelning
Gul
Telefon: 0241-152 69
E-post: montessori@gagnef.se

Avdelning
Röd
Telefon: 0241-152 64
E-post: roda.avd@gagnef.se