Pedagogiska handledare i förskolan

Målet med pedagogiska handledare är att utifrån de behov som finns i verksamheten stötta och utveckla det pedagogiska arbetet mot uppsatta mål på olika sätt, utifrån uppdrag från förskolechefen. Att vara pedagogisk handledare i förskolan kan innebära att:

° vara ett bollplank när olika pedagogiska frågor dyker upp.

° vara med på möten och lyfta olika pedagogiska frågor, vara diskussionsledare.

° skapa möjligheter, tid för det pedagogiska arbetet.

° vara behjälplig med dokumentation, planeringsarbete.

° leda, samordna och utvärdera olika utvecklingsområden i kommunens förskolor.

° handleda och inspirera pedagogerna.

° förstärka ett positivt förhållningssätt.


Senast uppdaterad: 2017-09-06
Sidansvarig: Christel Jansson