Kurser

På grundläggande nivå läser du grundskolans kurser och på gymnasial nivå har du följande kursutbud. Se länkarna nedan för skolverkets mål och betygskriterier.

Kurs:

Kurskod:

Poäng:

Engelska 5

ENGENG05

100

Engelska 6

ENGENG06

100

Svenska 1

SVESVE01

100

Svenska 2

SVESVE02

100

Svenska 3

SVESVE03

100

Svenska som andra språk 1

SVASVA01

100

Svenska som andra språk 2

SVASVA02

100

Svenska som andra språk 3

SVASVA03

100

Naturkunskap 1a1

NAKNAK01a1

50 

Naturkunskap 1a2

NAKNAK01a2

50 

Naturkunskap 1b

NAKNAK01b

100 

Naturkunskap 2 

NAKNAK02 

100 

Matematik 1a

MATMAT01a

100

Matematik 1b

MATMAT01b

100

Matematik 1c

MATMAT01c

100

Matematik 2a

MATMAT02a

100

Matematik 2b

MATMAT02b

100

Matematik 2c

MATMAT02c

100

Matematik 3b

MATMAT03b

100

Matematik 3c

MATMAT03c

100

Akutsjukvård

SJUAKU0

200

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Gymnasiearbete Vård- och omsorg

GYARVO

100

Hemsjukvård

SJUHEM0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Palliativ vård

SJULIN0

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykiatri 2

PSYPSY02

200

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Rättspsykiatri

PSYRÄS0

100

Samhällsbaserad psykiatri

PSYSAM0

100

Specialpedagogik

SPCSPE01

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom

GERVÅR0

100

Vård- och omsorsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Äldres hälsa och livskvalitet

GERÄLD0

200Senast uppdaterad: 2018-08-20
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Mona Rooth
Telefon: 0241-154 43
E-post: mona.rooth@gagnef.se