Adresser

Kommunen är enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378) ansvarig för att sätta en adress på samtliga byggnader där folk vistas under en kortare eller längre period.

Adresserna sätts förutom på vissa platser i de större tätorterna som en byadress vilket innebär att adressen blir namnet på platsen plus ett löpnummer. I tätorterna används ibland även gatuadress vilket innebär att adressen blir gatans namn plus ett löpnummer, udda på vänster sida och jämna på höger sida.


Senast uppdaterad: 2017-05-04
Sidansvarig: Sofia Nyberg