Strandbad

 

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun tar badvattenprover vid sexton badplatser i Gagnefs kommun, oftast två gånger per badsäsong. 

Proven analyseras med avseende på E. coli och Intestinala enterokocker och får bedömningen 

  • TJÄNLIGT: betyder att halten av bakterier är låg nog för att inte innebära en hälsorisk
  • TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING: betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk, men kommunen följer upp den förhöjda halten. 
  • OTJÄNLIGT: betyder att någon av eller båda bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man råkar svälja vattnet. 

Den senaste provtagningen vid alla badplatser utfördes den 25-26 juli. Följande badplatser fick bedömningen TJÄNLIGT: 

Flosjön vid Dala-Floda badplats och i Sandviken, Hemtjärn, Högbergsdammen, Långsjön, Lövsen, Mojesjöns norra och södra badplatser, Närsen, Nässjön, Präst-Olles, Tansen, Tjärnsjön, Vinnarn, Åssjön och Älvsjön. 

 

Esttjärn fick bedömningen TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING.

 

Miljö- och byggförvaltningen tog ett nytt prov den 31/7 och skickade på analys. Svaret var återigen tjänligt med anmärkning. Vi avråder inte från bad i det här läget, men uppmanar föräldrar att se till att barn får i sig så lite vatten som möjligt i samband med bad. Ett nytt prov togs den 7/8. Även den gången kom resultatet tillbaka som tjänligt med anmärkning.

Men nivåerna av bakterier var lägre än vid de två föregående proven, så det är en nedåtgående trend. Nytt prov togs 21/8. Miljö- och byggförvaltningen kommer att fortsätta undersöka vad som kan vara källan

 

Vid frågor eller funderingar angående bakterier i badvatten,  läs mer på Badplatsen. Där hittar ni frågor och svar gällande badvattenstatus, bakterier och sjukdomssymptom.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-02-20
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Elin Widmark
Telefon: 0241-155 41
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se