Avfall

Hushållsavfall:


Dala Vatten och Avfall AB sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Bolaget sköter också driften av de bemannade återvinningscentralerna där du t ex kan lämna grovavfall såsom möbler, metallskrot, vitvaror, farligt avfall och elavfall.
Vid frågor om avfall, kontakta Dala Vatten och Avfall AB, tel. 020-200 210 e-post. info@dvaab.sewww.dalavattenavfall.selänk till annan webbplats
 

Återvinningsstationer


Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts inte av kommunen utan av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
Om du har synpunkter på städning, snöröjning och sandning vid återvinningsstationerna eller frågor om sortering av förpackningar kontakta FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen 0200-88 03 11, eller skicka e-post till info@ftiab.se.
 

Sorteringsguide:


Här finner du en sorteringsguide som kan hjälpa dig att sortera rätt! www.dalaavfall.selänk till annan webbplats 
 
 
Relaterad information
Renhållningsföreskrifter Gagnefs kommunPDF (pdf, 4 MB)

Taxa och avgiftsfolderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter DVAAB
Dala Vatten och Avfall
Kundservice Telefon: 020-20 02 10
Telefontider: 9.00-12.00, 13.00-15.00
E-postadress: info@dvaab.se
Webbplats: dalavattenavfall.se

Vill du veta mer?
Kontakta oss!
Epost: miljo.byggnads@gagnef.se
Telefon: 0241-151 00 (vxl)
Gagnef Kommun - Kommunvapen
785 80 Gagnef. Besök: Färjbacksvägen 5, 785 61 Djurås
Tel: 0241-151 00