Jobba i Gagnefs kommun

I Gagnefs kommun jobbar ca 150 yrkesgrupper i framsynta verksamheter med goda resultat. Tillsammans är vi ca 800 medarbetare med ett gemensamt förhållningssätt.

Här hittar du lediga jobb i kommunen.

 

Framtidsbransch

Den kommunala arbetsmarknaden är en framtidsbransch. Den kommande generationsväxlingen innebär stora rekryteringsbehov. En utmaning för oss som vi hoppas du vill vara med i.

Att satsa på ett arbete inom pedagogiska yrken, vård, omsorg eller socialt arbete ger dig stora möjligheter till ett intressant yrkesliv med många valmöjligheter.

Pedagogiska yrken

Arbetet med barn i förskolan, elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är oerhört stimulerande. Att stödja människor i ett lärande och se utvecklingen som sker gör våra pedagogiska yrken till ett av de roligaste jobben man kan ha! Vi som arbetar här tar ansvar och är viktiga nyckelpersoner för våra barn och unga.

Vård, omsorg och socialt arbete

I olika skeden av livet behöver människor stöd, hjälp eller omvårdnad på olika sätt. Med avstamp i kommunens värdegrund ger vi stöd, hjälp, omvårdnad och service av god kvalitet med kunden i fokus.

Tekniska yrken

Inom våra tekniska yrken finns t ex ingenjörer, snickare och vaktmästare. Att arbeta med det som bara måste fungera i en kommun – vatten, avlopp, belysning, samhällsplanering mm – är viktigt och värdefullt. Var med och utveckla vår kommun till en attraktiv arbets- och boendekommun med trygga och bra förutsättningar.

Administrativa yrkesområden

Att arbeta med löner, ekonomi, IT, hantering av handlingar och offentliga dokument etc är arbetsuppgifter som är viktiga för att få allt i en kommun att fungera. Spännvidden är stor – allt från invånarnas första kontakt med växeln till IT-supporten och det interna administrativa stödet.

Gagnefs kommun som arbetsgivare

Gagnefs kommun kännetecknas av närhet. Närhet mellan beslut och medarbetare, närhet mellan de olika verksamheterna och närhet till kunderna. Vi vågar påstå att vi är närmare än de flesta till det mesta!

Gagnefs kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att attrahera nya medarbetare och för redan anställda. Samverkan och öppenhet är en självklarhet. Kommunen har flexibla arbetstidslösningar, utvecklande ledarskap, möjlighet till semesterväxling, arbetar i bra IT-stöd och har enkel tillgång till information.

Vartannat år genomförs medarbetarundersökning med samtliga medarbetare och visade 2015 ett resultat vi är stolta över. Medarbetarna i Gagnefs kommun tycker att;

 • Mitt arbete känns meningsfullt
 • Jag upplever att stämningen och arbetsklimatet är bra på min arbetsplats
 • Jag upplever att min närmaste chef är öppen för synpunkter och förslag
 • Jag har förtroende för min chefs ledarskap

Vikariecentrum

Vikariecentrum bedrivs i samarbete mellan våra olika verksamheter och personalavdelningen. Vikariecentrums funktion är att tillsätta vikariat upp till fjorton dagar. Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle är Vikariecentrums ledord.

Vikariecentrum ska fungera som en naturlig rekryteringsbas för kommunens verksamheter. På Vikariecentrum arbetar två vikariesamordnare som tillsammans motsvarar en heltid. Vikariecentrum är en del av personalavdelningen som även består av lön och HR.

Att som vikarie/ersättare arbeta via Vikariecentrum innebär arbete på flera olika arbetsplatser, vilket kan ses som en unik möjlighet till stimulans och utveckling både yrkesmässigt och privat. Via Vikariecentrum arbetar timanställda medarbetare, men även tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare som vill arbeta mertid.

För att anmäla ditt intresse som vikarie inom Gagnefs kommun hittar du mer information HÄR.

Sveriges viktigaste jobb

Kommuner och landsting har Sveriges viktigaste jobb – Framtidens jobb. Spännande yrken med bra framtidsutsikter finns i välfärden. Här finns vården, skolan och omsorgen om våra barn och gamla, men också stadsplaneringen, lokaltrafiken och renhållningen. Här finns jobb som gör skillnad.

Bo, verka och lev i Gagnefs kommun

Se vår broschyr om livet i Gagnefs kommun

 


Senast uppdaterad: 2017-04-03
Sidansvarig: Linda Alfredsson
Kontakt

Personalchef
Helena Halvarsson
Telefon: 0241-15129
E-post: helena.halvarsson@gagnef.se

Personalstrateg
Linda Alfredsson
Telefon: 0241-15162
E-post: linda.alfredsson@gagnef.se

Personalstrateg
Johan Ploman
Telefon: 0241-15514
E-post: johan.ploman@gagnef.se

Personalstrateg
Hanna Haglöf
Telefon: 0241-15306
E-post: hanna.haglof@gagnef.se

Lediga jobb
 • 1:e Socialsekreterare/mottagningssekreterare

  Du kommer att arbeta i Vuxenenheten, som handlägger ekonomiskt bistånd samt insatser rörande personer över 18 år. Enheten består av fem socialsekreterare varav denna utannonserade tjänst är 1:e social...

 • Förskollärare till Djurås

  Är du en pärla som vill jobba med Sveriges viktigaste jobb? Vill du göra skillnad för våra ädelstenar? Vi söker förskollärare till Skattkistan i Djurås, avdelning Safiren 1-4 år. Här får du jobba m...

 • Gatuingenjör

  Gatu- och markavdelningen, som ingår i Tekniska förvaltningen, arbetar med planering, utredning, projektering och upphandling i samband med drift, underhåll, ny- om- och tillbyggnad av kommunens in...

 • Lärare i svenska som andra språk

  Gagnefs kommun söker en lärare i svenska som andraspråk till Mockfjärdsskolan. Mockfjärdsskolan är den lilla skolan, med den stora bredden. Inom skolans lokaler finns såväl en F-9 skola, fritidshe...

 • Socialsekreterare

  Gagnefs kommun söker en socialsekreterare för arbete med utredning och insatser rörande barn och unga med familjer. Du kommer att arbeta i barn- och familjeenheten tillsammans med din enhetschef, 1...

 • Specialpedagog till Mockfjärdsskolan

  Drömmer du om att jobba som specialpedagog? Har du kärleken till att utveckla barn och unga, samt förmågan att ringa in varje elevs behov? En stark vilja att tillsammans med kollegorna fortsätta utvec...

 • Undersköterskor till Solgården

  Vill du arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb som gör skillnad? Gagnefs kommun söker nu 3 st. undersköterskor till vårt boende Solgården. Som undersköterska hos oss har du ett av kommunens vik...

 • Vikarierande undersköterska till Solgården

  Vill du arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb som gör skillnad? Som undersköterska hos oss har du ett av kommunens viktigaste jobb. Inom äldreomsorgen i Gagnefs kommun strävar vi efter att all...

 • Vikarierande undersköterska till Solgården

  Vill du arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb som gör skillnad? Som undersköterska hos oss har du ett av kommunens viktigaste jobb. Inom äldreomsorgen i Gagnefs kommun strävar vi efter att all...