Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en central stabsfunktion inom kommunen. Det innebär att inom ekonomiområdet stötta övriga verksamheter samt verka för att det finns en god ekonomisk kompetens inom kommunen. Avdelningen ansvarar för löpande ekonomirutiner, fakturering och kravverksamhet, budget- och bokslutsprocess, systemansvar, försäkringar och upphandlingssamordning. Ett viktigt inslag är att tillse att det finns en väl fungerande intern kontroll inom organisationen, d v s verksamheten bedrivs i enlighet med de politiska beslut och intentioner som finns.

Ekonomiavdelningen håller ihop arbetet med att fram kommunens budget, delårsrapport, årsredovisning, prognoser, utredningar och andra ekonomiska rapporter. Under ekonomiavdelningen, som leds av ekonomichef Torstein Tysklind, ligger även administration av dotterbolaget Gagnefsbostäder AB och ekonomisk administration av Nedansiljans samordningsförbund. Avdelningen administrerar även kommunens stiftelser. 

Fakturaadress:
Gagnefs kommun
FE 305
930 87 ARJEPLOG

Från och med 2016 scannas kommunens fakturor av ett företag i Arjeplog. 

Bankgiro: 472 -4134
Organisationsnummer: 212000-2155

Kommunalskatt - Gagnefs kommun har en skattesats under 2017 på 23,01 kr enligt beslut i kommunfullmäktige. För 2016 är skatten 22,72 kr. 


Senast uppdaterad: 2016-12-13
Sidansvarig: Erik Mååg
Kontakt

Ekonomichef
Torstein Tysklind
Telefon: 0241-151 32
E-post: torstein.tysklind@gagnef.se

Biträdande ekonomichef
Katharina Mansfeld
Telefon: 0241-153 34
E-post: katharina.mansfeld@gagnef.se

Ekonom
Jenz Ek
Telefon: 0241-151 16
E-post: jenz.ek@gagnef.se

Ekonom
Birgitta Jansson
Telefon: 0241-153 03
E-post: birgitta.jansson@gagnef.se

Ekonom
Karin Halvarsson
Telefon: 0241-151 36
E-post: karin.halvarsson@gagnef.se

Ekonomiassistent
Lotta Kosjanow
Telefon: 0241-151 35
E-post: liselotte.kosjanow@gagnef.se

Ekonom
Erik Mååg
Telefon: 0241-155 43
E-post: erik.maag@gagnef.se

Ekonomihandläggare
Erica Eriksson
Telefon: 0241-152 30
E-post: erica.eriksson@gagnef.se