Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det främsta politiska förvaltningsorganet. Den ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi.

Sammanträden 2018

13 februari

20 mars

10 april

22 maj

18 september

16 oktober

20 november

Kommunstyrelsens ledamöter

 

Utskott

Allmänna utskottet

 

Personalutskottet

 


Senast uppdaterad: 2018-11-26
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Jarl
Telefon: 0241-151 03
E-post: fredrik.jarl@gagnef.se

Kommunsekreterare
Anna-Lena Palmér
Telefon: 0241-151 05
E-post: anna-lena.palmer@gagnef.se