Gagnefs kommuns värdegrund/förhållningssätt


Som medarbetare och förtroendevald i Gagnefs kommun delar vi ett förhållningssätt– dvs de grundläggande värderingar och spelregler som gäller för kommunen.

Här nedan presenteras våra ledord, den beskrivning som ligger till grund för allt vårt arbete. Den omsätts av oss alla i vårt dagliga arbete och tillsammans med övriga medarbetare.

 

  • Jag är här för alla människor som bor, verkar i eller besöker Gagnefs kommun.
  • Jag är kommunikativ och möter människor med respekt.
  • Jag är beredd att tänka nytt och försöker se utveckling och förbättring.

Senast uppdaterad: 2016-09-27
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Kommunchef
Tommy Sandberg
Telefon: 0241-151 06
E-post: tommy.sandberg@gagnef.se