Förvaltningar

Kommunens förvaltningar verkställer de politiska besluten. De som jobbar i förvaltningen är alltså inte politiskt tillsatta. Ansvarig för de olika förvaltningarna och avdelningarna hittar du i högerkolumnen.
Kommunchefen har ett övergripande ansvar för att kommunens verksamhet fungerar.

Kommunens förvaltningar

 

  • Tekniska förvaltningen

  • Barn- och utbildningsförvaltningen

  • Socialförvaltningen

  • Kultur- och fritidsförvaltningen

  • Miljö- och byggförvaltningen

  • Kommunstyrelsens förvaltning

Avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning

 


Senast uppdaterad: 2018-04-03
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Kommunchef
Tommy Sandberg
Telefon: 0241-151 06
E-post: tommy.sandberg@gagnef.se

Barn- och utbildningschef
Håkan Elfving
Telefon: 0241-153 04
E-post: hakan.elfving@gagnef.se

Socialchef
Malin Lindén Ohlsson
Telefon: 0241-151 56
E-post: malin.linden.ohlsson@gagnef.se

Miljö- och byggchef
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: pia.soderstrom@gagnef.se

Kultur- och fritidschef
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se

Kommunikationschef
Tomas Hellquist
Telefon: 0241-155 65
E-post: tomas.hellquist@gagnef.se

Ekonomichef
Jenz Ek
Telefon: 0241-151 61
E-post: jenz.ek@gagnef.se

Personalchef
Helena Halvarsson
Telefon: 0241-151 29
E-post: helena.halvarsson@gagnef.se

Teknisk chef
Marcus Blomqvist
Telefon: 0241-151 77
E-post: marcus.blomqvist@gagnef.se