Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen

i september vart fjärde år. I år hålls valen söndagen den 9 september.

 

Din rösträtt

Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen, avgör om du har

rösträtt och vilket valdistrikt du hör till.

 

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är svensk medborgare och
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

 

Vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år,
  • är folkbokförd i kommunen/länet och
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen. 

           

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort. Det kommer med posten cirka tre veckor före valet.

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet.

Har du inte fått ditt röstkort eller tappat det, kontakta Gagnefs kommun, så skriver vi ut ett nytt, kontorstid måndag - fredag ring 0241-15100. Efter kontorstid samt lördag och söndag

ringer du 076 224 79 13.

 

Rösta i vallokal på valdagen – 9 september

På ditt röstkort står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettid.

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort.

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en id-handling t.ex. körkort, pass eller tjänstelegitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personer visa en id-handling.

 

Här kan du rösta på valdagen, öppet kl. 08.00 – 20.00.

Björbo skola

Bäsna skola

Djurmo skola

Djuråsskolan

Floda Församlingshem

Gagnefs Församlingshem

Mockfjärds Församlingsgård

 

OBS som ”extra vallokal” har OK Q8 öppet 08.00  – 20.00, se förtidsröstning

 

Förtidsröstning - om du ska förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort.

Du kan rösta i förtid från och med den 22 augusti 2018 och fram till och med valdagen.

För att förtidsrösta måste du kunna styrka din identitet. Om du inte är känd av röstmottagare måste du visa en id-handling t.ex. körkort, pass eller tjänstelegitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din egen vallokal. Du kan förtidsrösta i din egen kommun eller i en annan kommun.                                                                                                     

 

Här kan du förtidsrösta i Gagnefs kommun

Björbo bibliotek:

23 augusti 16.00 – 19.00, 30 augusti 16.00 – 19.00, 6 september 16.00 – 19.00.

Dala-Floda bibliotek:

27 augusti 10.00 - 13.00, 28 augusti 16.00 -19.00, 4 september 16.00 – 19.00.

Mockfjärds bibliotek:

23 augusti 16.00 – 19.00, 28 augusti kl. 16.00 – 19.00, 30 augusti 16.00-19.00,

4 september kl. 16.00 - 19.00, 6 september 16.00 – 19.00.

Djurås bibliotek

24 augusti 10.00 – 13.00, 27 augusti 10.00 – 13.00, 3 september 10.00 -13.00,

6 och 7 september 10.00 – 13.00.

Aktivitetshuset Gagnef:

24 augusti 16.00 – 19.00, 29 augusti 16.00 – 19.00, 31 augusti 16.00 – 19.00,

4 september 16.00 -19.00, 5 september 16.00 – 19.00.

OK Q8 Djurås:

Öppet alla dagar från och med 22 augusti till och med 9 september.

22 augusti – 23 augusti, 27 augusti – 30 augusti, 3 september – 6 september

14.00 – 18.00, 24 augusti, 31 augusti, 7 september 13.00 – 20.00, 25 – 26 augusti.

1 – 2 september, 8 september 10.00 – 18.00, söndag 9 september 08.00 – 20.00.

 

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än väljaren ansvarar för att ta med väljarens

röst till vallokalen eller en lokal för förtidsröstning.

 

Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta dig till din vallokal eller röstningslokal.

Budet ska vara minst 18 år gammal.

Följande personer kan vara bud:

Make, maka eller sambo, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.

 

De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.

 

Anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Du behöver ett särskilt material för att budrösta. Det kan hämtas på alla ställen där du kan rösta eller beställas hos Valmyndigheten eller kommunen. Av materialet framgår hur du ska göra för att budrösta.

 

Brevbärare (Lantbrevbärare)

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du budrösta med hjälp av brevbäraren. Brevbäraren har material för budröstning med sig.

 

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder som inte kan ta sig till röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt

förordnade röstmottagare. Detta är möjlig under förtidsröstningsperioden.

Kontakta kommunen 0241-15100.

 

Mer information finns på www.val.se


Senast uppdaterad: 2018-08-06
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Madeleine Snel
Telefon: 0241-151 10
E-post: madeleine.snel@gagnef.se