Driftbidrag

Bidraget är baserat på del av prisbasbeloppet närmast föregående år, enligt vedertagen mall. Bidraget avser att vara ett stöd till drift och löpande underhåll av anläggning som ägs eller förvaltas av förening.
Överenskommelse tecknas i samband med årligt föreningsbesök. Besöket bokas efter att föreningen haft årsmöte samt insänt ny förvaltningsberättelse samt uppgift för föreningsregistret till Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Förening som avser att starta ny anläggning, eller bygga ut befintlig, ska förhandskontakta Kultur- och Fritidsnämnden för att få anläggningen godkänd som bidragsgrundande.


Senast uppdaterad: 2016-12-09
Sidansvarig: Tobias Sjögren
Kontakt

Fritidsansvarig
Tobias Sjögren
Telefon: 0241-15147
E-post: tobias.sjogren@gagnef.se