Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag till kultur som söks av skolans huvudman varje år. Det gäller från förskoleklass till åk 9. För läsåret 2015/2016 beviljades Gagnefs kommun 220 000 kronor som kommer att användas till kulturellt/kreativt skapande för kommunens elever. Barnen får bla göra egen film, rita serier och besöka Dalarnas museum mm. Yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden besöker eleverna på plats och arbetar med dem. 

 

En Skapande skola-grupp med lärare och personal från kulturenheten arbetar tillsammans med ansökan och förverkligandet av projekten.


Senast uppdaterad: 2018-01-10
Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se