Arrangörsbidrag

Ett arrangörsbidrag söker man för en serie arrangemang eller något/några få mindre, fristående arrangemang under ett kalenderår.

Arrangemangen är offentliga och riktar sig till en publik, tex utställningar, filmvisningar, konserter, föreställningar, föredrag, seminarier, uppläsningar, kulturaftnar mm.

Bidraget gäller för kostnader kring produktionen av arrangemangen såsom arvoden, marknadsföring, lokalhyra mm.

Arrangörsbidraget kan sökas av ideella föreningar, ej privatpersoner.

Man ansöker en gång per år, senast 31 mars. Utbetalning sker under våren, innevarande år.

Ansökan görs på särskild blankett och i den bifogas årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.

Redovisning sker i form av bifogande av ovan nämnda handlingar i samband med ny ansökan.


Senast uppdaterad: 2018-01-10
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se