Kulturpris

 

Gagnefs kommun delar årligen ut ett kulturpris på 10 000 kronor. Kulturpriset delas ut som ett erkännande av förtjänstfulla insatser inom kulturverksamheten i kommunen. Mottagaren ska vara verksam i Gagnef eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Mottagare kan även vara flera personer, exempelvis en förening.

 

Beslut fattas av Kultur- och fritidsnämnden under våren.

 

Boende i kommunen får nominera. Förslag till kulturpristagare ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast fredagen den 13 april 2018. Adress: Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. 
E-post: registrator@gagnef.se

 

Skriv en kortfattad motivering till ditt förslag av pristagare och glöm inte att ange ditt eget namn och kontaktuppgifter. Välkommen med din nominering!

 

Tidigare kulturpristagare


Senast uppdaterad: 2018-03-07
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se