LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

 

Under hösten 2018 kommer ungdomar åk 7-9 att få svara anonymt på en enkät som genomförs på skoltid. Här får vi värdefulla svar från de unga angående deras levnadsvillkor. Resultaten kommer att redovisas under våren 2019, svaren är viktiga för politiken, tjänstepersoner men även för de unga själva.

Luppundersökningen genomförs i alla länets kommuner 2018, Gagnefs kommun har genomfört LUPP fyra gånger tidigare.

För mer information om LUPP se filmen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. MUCF är den myndighet som står bakom enkäten.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-08-27
Sidansvarig: Rosa Flank