Projekt, Eu



Det har genomförts många framgångsrika projekt i kommunen vad gäller landsbygdsutveckling och attraktiva natur/friluftsområden för kommuninnevånare och en ökad besöksnäring.
Här kan Du få information, inspiration och idéer om olika projekt, samt vägledning och beskrivningar kring projektfrågor. Du kan även få information om Leader och Landsbygdsprogrammet.  
Relaterad information
Vill du veta mer?
Kontakta
Agneta Granath
Tel:0241/154 18
agneta.granath@gagnef.se
Gagnef Kommun - Kommunvapen
785 80 Gagnef. Besök: Färjbacksvägen 5, 785 61 Djurås
Tel: 0241-151 00