Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2018

 7 mars, 3 maj, 14 juni, 15 oktober, 8 november, 13 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 

 

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

 När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige 2018-11-08

Beslutsinstans   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2018-11-08 
Justerade paragrafer       § 136 
Datum för anslags uppsättande        2018-11-09 
Datum då anslaget tas ner       2018-12-03 
Förvaringsplats för protokollet       Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsen 2018-11-08

Beslutsinstans  Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2018-11-08 
Justerade paragrafer      § 147 - § 160 
Datum för anslags uppsättande       2018-11-08 
Datum då anslaget tas ner      2018-11-30 
Förvaringsplats för protokollet      Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-11-07

Beslutsinstans  Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum   2018-11-07 
Justerade paragrafer     § 3 - § 47 
Datum för anslags uppsättande      2018-11-08 
Datum då anslaget tas ner     2018-11-30 
Förvaringsplats för protokollet     Kommunkontoret Djurås 

 

Tekniska nämnden 2018-10-30

Beslutsinstans   Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum  2018-10-30 
Justerade paragrafer    § 38 - § 45 
Datum för anslags uppsättande     2018-11-07 
Datum då anslaget tas ner    2018-11-29 
Förvaringsplats för protokollet    Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsens personalutskott

Beslutsinstans   Kommunstyrelsens personalutskott 
Sammanträdesdatum  2018-11-06 
Justerade paragrafer   § 23 - § 28 
Datum för anslags uppsättande    2018-11-07 
Datum då anslaget tas ner   2018-11-29 
Förvaringsplats för protokollet   Kommunkontoret Djurås 

 

Plankommittén 2018-11-06

Beslutsinstans  Plankommittén 
Sammanträdesdatum  2018-11-06 
Justerade paragrafer  § 9 - § 11 
Datum för anslags uppsättande   2018-11-07 
Datum då anslaget tas ner  2018-11-29 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25

Beslutsinstans  Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-10-25 
Justerade paragrafer § 49 - § 64
Datum för anslags uppsättande  2018-11-01 
Datum då anslaget tas ner 2018-11-23 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt 2018-10-26

Beslutsinstans   Räddningstjänsten Dala Mitt 
Sammanträdesdatum   2018-10-26 
Justerade paragrafer          -  
Datum för anslags uppsättande     2018-10-30 
Datum då anslaget tas ner         2018-11-21 
Förvaringsplats för protokollet         Kommunkontoret Djurås 

 

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsinstans   Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2018-10-24 
Justerade paragrafer        § 66 - § 73 
Datum för anslags uppsättande    2018-10-29 
Datum då anslaget tas ner        2018-11-20 
Förvaringsplats för protokollet        Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämnden 2018-10-22

Beslutsinstans     Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  2018-10-22 
Justerade paragrafer       § 75 - § 87 
Datum för anslags uppsättande   2018-10-29 
Datum då anslaget tas ner       2018-11-20 
Förvaringsplats för protokollet       Kommunkontoret Djurås 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och  receptfria läkemedel 

Beslutsinstans   Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
Sammanträdesdatum   2018-10-17
Justerade paragrafer       § 59 - § 62 
Datum för anslags uppsättande   2018-10-25 
Datum då anslaget tas ner       2018-11-16 
Förvaringsplats för protokollet  Socialförvaltningen, Falu kommun 

 

Kommunstyrelsen 2018-10-16

Beslutsinstans    Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum    2018-10-16 
Justerade paragrafer      § 132 - § 146 
Datum för anslags uppsättande  2018-10-24 
Datum då anslaget tas ner      2018-11-15 
Förvaringsplats för protokollet      Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunfullmäktige 2018-10-15

Beslutsinstans   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum   2018-10-15 
Justerade paragrafer     § 114 - § 135 
Datum för anslags uppsättande     2018-10-23 
Datum då anslaget tas ner     2018-11-14 
Förvaringsplats för protokollet     Kommunkontoret Djurås 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-17

Beslutsinstans   Miljö- och byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum   2018-10-17 
Justerade paragrafer    § 98 - § 110 
Datum för anslags uppsättande    2018-10-19 
Datum då anslaget tas ner    2018-11-12 
Förvaringsplats för protokollet    Kommunkontoret Djurås 

 


Senast uppdaterad: 2018-11-09
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se