Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2018

 7 mars, 3 maj, 14 juni, 15 oktober, 8 november, 13 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 

 

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

 När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

Språktolknämnden i Dalarna 2018-09-27

Beslutsinstans Språktolknämnden i Dalarna 
Sammanträdesdatum 2018-09-27 
Justerade paragrafer § 20 - § 26 
Datum för anslags uppsättande 2018-10-12 
Datum då anslaget tas ner 2018-11-03 
Förvaringsplats för protokollet Nya stadshuset, Borlänge kommun 

 

Gemensam nämnd för upphandling 2018-09-17

Beslutsinstans  Gemensam nämnd för upphandling
Sammanträdesdatum 2018-09-17
Justerade paragrafer § 15 - § 19
Datum för anslags uppsättande 2018-10-11
Datum då anslaget tas ner 2018-11-05
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, Dan Anderssonsgatan 1, Ludvika

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2018-10-02

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 2018-10-02
Justerade paragrafer § 29 - § 32
Datum för anslags uppsättande 2018-10-05
Datum då anslaget tas ner 2018-10-29
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-10-03

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2018-10-03 
Justerade paragrafer  § 1
Datum för anslags uppsättande  2018-10-03
Datum då anslaget tas ner 2018-10-25
Förvaringsplats av protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Plankommittén 2018-10-02

Beslutsinstans   Plankommittén 
Sammanträdesdatum   2018-10-02 
Justerade paragrafer   § 6 - § 8
Datum för anslags uppsättande    2018-10-03
Datum då anslaget tas ner          2018-10-25 
Förvaringsplats av protokollet          Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsen 2018-09-18

Beslutsinstans   Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum    2018-09-18 
Justerade paragrafer        § 105 - § 126 
Datum för anslags uppsättande   2018-09-28 
Datum då anslaget tas ner         2018-10-22 
Förvaringsplats av protokollet         Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämnden 2018-09-17

Beslutsinstans  Socialnämnden 
Sammanträdesdatum    2018-09-17 
Justerade paragrafer       § 74 
Datum för anslags uppsättande        2018-09-25 
Datum då anslaget tas ner        2018-10-17 
Förvaringsplats av protokollet        Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämnden 2018-09-17

Beslutsinstans  Socialnämnden 
Sammanträdesdatum    2018-09-17 
Justerade paragrafer       § 63 - § 73 
Datum för anslags uppsättande        2018:09-25 
Datum då anslaget tas ner        2018-10-17 
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2018-09-19

Beslutsinstans   Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
Sammanträdesdatum   2018-09-19 
Justerade paragrafer        -  
Datum för anslags uppsättande  2018-09-25 
Datum då anslaget tas ner        2018-10-17 
Förvaringsplats av protokollet   Socialförvaltningen, Falu kommun 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-09-12

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum   2018-09-12 
Justerade paragrafer      § 75 - § 97 
Datum för anslags uppsättande       2018-09-20 
Datum då anslaget tas ner       2018-10-12 
Förvaringsplats av protokollet       Kommunkontoret Djurås 

 

Tekniska nämnden 2018-09-18

Beslutsinstans    Tekniska nämnden  
Sammanträdesdatum   2018-09-18 
Justerade paragrafer     § 32 - § 37 
Datum för anslags uppsättande      2018-09-20 
Datum då anslaget tas ner      2018-10-12 
Förvaringsplats av protokollet      Kommunkontoret Djurås 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-12

Beslutsinstans   Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2018-09-12 
Justerade paragrafer    § 53 - § 65 
Datum för anslags uppsättande     2018-09-19 
Datum då anslaget tas ner     2018-10-11 
Förvaringsplats av protokollet     Kommunkontoret Djurås 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-12
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se