Det här är kommunen officiella anslagstavla (gäller som kommunens anslagstavla från 1/1 2018). Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2018

 7 mars, 3 maj, 14 juni, 15 oktober, 8 november, 13 december.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 Att överklaga ett beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Anslagsbevis

Kommunstyrelsen 2018-04-10

Beslutsinstans    Kommunstyrelsen 
Justerade paragrafer         §47 - §59 
Sammanträdesdatum   2018-04-10 
Anslaget publicerades             2018-04-17 
Anslaget tas ner       2018-05-09 
Förvaringsplats för protokoll  Kommunkontoret Djurås

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018-03-22

Beslutsinstans   Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Justerade paragrafer         - 
Sammanträdesdatum  2018-03-22 
Anslaget publicerades            2018-04-10 
Anslaget tas ner       2018-05-02 
Förvaringsplats för protokoll    Landstingshuset Falun 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2018-03-21

Beslutsinstans      Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
Justerade paragrafer        -  
Sammanträdesdatum    2018-03-21 
Anslaget publicerades            2018-04-05 
Anslaget tas ner      2018-04-27 
Förvaringsplats för protokoll   Socialförvaltningen, Falu kommun 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2018-03-29

Beslutsinstans     Kommunstyrelsens personalutskott 
Justerade paragrafer      §7 - §13 
Sammanträdesdatum    2018-03-29
Anslaget publicerades           2018-04-03 
Anslaget tas ner     2018-04-25
Förvaringsplats för protokoll          Kommunkontoret Djurås 

Senast uppdaterad: 2018-04-23
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Registrator
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se