Det här är kommunen officiella anslagstavla (gäller som kommunens anslagstavla från 1/1 2018). Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2018

 7 mars, 3 maj, 14 juni, 15 oktober, 8 november, 13 december.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 Att överklaga ett beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.


Senast uppdaterad: 2017-12-29
Sidansvarig: Tomas Hellquist