Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2018

 7 mars, 3 maj, 14 juni, 15 oktober, 8 november, 13 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 

 

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

 När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

Tekniska nämnden 2018-09-18

Beslutsinstans   Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum   2018-09-18
Justerade paragrafer   § 30 - § 31 
Datum för anslags uppsättande    2018-08-18 
Datum då anslaget tas ner    2018-10-10 
Förvaringsplats av protokollet    Kommunkontoret Djurås 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-13

Beslutsinstans   Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum   2018-09-13 
Justerade paragrafer  § 42 - § 48 
Datum för anslags uppsättande   2018-09-18 
Datum då anslaget tas ner   2018-10-10 
Förvaringsplats av protokollet   Kommunkontoret Djurås 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-09-12

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum  2018-09-12 
Justerade paragrafer § 74
Datum för anslags uppsättande  2018-09-13 
Datum då anslaget tas ner  2018-10-05 
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2018-09-04

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum 2018-09-04
Justerade paragrafer § 23 - § 28
Datum för anslags uppsättande  2018-09-11
Datum då anslaget tas ner 2018-10-03
Förvaringsplats av protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2018-09-04

Beslutsinstans    Kommunstyrelsens personalutskott 
Sammanträdesdatum  2018-09-04 
Justerade paragrafer   § 19 - § 22 
Datum för anslags uppsättande   2018-09-05 
Datum då anslaget tas ner   2018-09-27 
Förvaringsplats av protokollet   Kommunkontoret Djurås

 

Plankommittén 2018-09-04

Beslutsinstans   Plankommittén 
Sammanträdesdatum 2018-09-04
Justerade paragrafer  § 4 - § 5 
Datum för anslags uppsättande  2018-09-05 
Datum då anslaget tas ner  2018-09-27 
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Krisledningsnämnden 2018-09-04

Beslutsinstans   Krisledningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-09-04
Justerade paragrafer § 1 
Datum för anslags uppsättande  2018-09-05
Datum då anslaget tas ner 2018-09-27 
Förvaringsplats av protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsen 2018-08-27

Beslutsinstans  Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2018-08-27
Justerade paragrafer § 104 
Datum för anslags uppsättande 2018-09-04 
Datum då anslaget tas ner 2018-09-26 
Förvaringsplats av protokollet Kommunkontoret Djurås 

 

Kungörelse, tillkännagivande med mera

VAL TILL RIKSDAG, KOMMUN OCH LANDSTING 2018

Preliminär rösträkning av valen den 9 september 2018 sker i vallokalerna efter att röstningen avslutats på valdagen. 

De förtids- och utlandsröster som inte kommit fram till vallokalerna under valdagen räknas av valnämnden i respektive kommun under onsdagen efter valet. Vid behov kan även torsdagen användas.  Valnämndens sammanträden är offentliga.

Länsstyrelsen räknar slutligt alla röster och personröster från Dalarnas län med början den 10 september kl 08.00. 

Riksdagsvalet kommer att räknas först, därefter kommunvalet och sist landstingsvalet. 

Räkningen är offentlig och sker i länsstyrelsens lokaler på Åsgatan 38 i Falun.

Resultaten av kommunernas och länsstyrelsens rösträkning kan följas på www.val.se.

 

Onsdagsräkning

Slutlig röstsammanräkning sker onsdagen den 12 september 2018 kl. 10.00 på kommunkontoret.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-09-18
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se