Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2018

 7 mars, 3 maj, 14 juni, 15 oktober, 8 november, 13 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 

 

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

 När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

 

Tillkännagivande av justerade protokoll

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

Kommunstyrelsen 2018-06-14

Beslutsinstans    Kommunstyrelsen 
Justerade paragrafer     §100 - §102 
Sammanträdesdatum   2018-06-14 
Anslaget publicerades     2018-06-15 
Anslaget tas ner     2018-07-09 
Förvaringsplats för protokoll    Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsen 2018-06-05

Beslutsinstans    Kommunstyrelsen 
Justerade paragrafer    §91 - §99 
Sammanträdesdatum  2018-06-05 
Anslaget publicerades    2018-06-14
Anslaget tas ner    2018-07-06 
Förvaringsplats för protokoll   Kommunkontoret  Djurås 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30

Beslutsinstans   Barn- och utbildningsnämnden
Justerade paragrafer   §33 - §52
Sammanträdesdatum 2018-05-30
Anslaget publicerades   2018-06-13
Anslaget tas ner   2018-07-05
Förvaringsplats för protokoll  Kommunkontoret Djurås

 

Språktolknämnden i Dalarna 2018-05-31

Beslutsinstans  Språktolknämnden i dalarna 
Justerade paragrafer  §12-§19 
Sammanträdesdatum  2018-05-31
Anslaget publicerades  2018-06-08 
Anslaget tas ner  2018-06-29 
Förvaringsplats för protokoll  Nya Stadshuset, Borlänge kommun 

 

Socialnämnden 2018-05-28

Beslutsinstans    Socialnämnden 
Justerade paragrafer   §62 
Sammanträdesdatum  2018-05-28 
Anslaget publicerades    2018-06-05 
Anslaget tas ner          2018-06-27 
Förvaringsplats för protokoll         Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämnden 2018-05-28

Beslutsinstans   Socialnämnden 
Justerade paragrafer   §50 - §61 
Sammanträdesdatum   2018-05-28 
Anslaget publicerades    2018-06-05 
Anslaget tas ner          2018-06-27 
Förvaringsplats för protokoll         Kommunkontoret Djurås 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018-05-17

Beslutsinstans   Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Justerade paragrafer  §18 - §23 
Sammanträdesdatum   2018-05-17 
Anslaget publicerades   2018-06-04 
Anslaget tas ner         2018-06-26 
Förvaringsplats för protokoll        Landstingshuset, Falun 

 

Gemensam nämnd för upphandling 2018-05-07

Beslutsinstans  Gemensam nämnd för upphandling 
Justerade paragrafer        §10 - §14 
Sammanträdesdatum   2018-05-07 
Anslaget publicerades       2018-06-01 
Anslaget tas ner        2018-06-25 
Förvaringsplats för protokoll       Kanslienheten Ludvika kommun 

 

Tekniska nämnden 2018-05-31

Beslutsinstans  Tekniska nämnden
Justerade paragrafer       §24 - §29 
Sammanträdesdatum  2018-05-31 
Anslaget publicerades      2018-06-01 
Anslaget tas ner       2018-06-25 
Förvaringsplats för protokoll      Kommunkontoret Djurås 

 

SAGA/BUS 2018-05-21

Beslutsinstans   SAGA/BUS 
Justerade paragrafer      §5 - §9 
Sammanträdesdatum   2018-05-21 
Anslaget publicerades     2018-05-31 
Anslaget tas ner      2018-06-22 
Förvaringsplats för protokoll     Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämnden 2018-05-28

Beslutsinstans  Socialnämnden  
Justerade paragrafer     §48 - §49  
Sammanträdesdatum  2018-05-28  
Anslaget publicerades    2018-05-29  
Anslaget tas ner     2018-06-20  
Förvaringsplats för protokoll    Kommunkontoret Djurås  

 

Kommunstyrelsen 2018-05-22

Beslutsinstans  Kommunstyrelsen 
Justerade paragrafer  §60 - §90 
Sammanträdesdatum  2018-05-22 
Anslaget publicerades  2018-05-29 
Anslaget tas ner    2018-06-20 
Förvaringsplats för protokoll  Kommunkontoret Djurås 

 


Senast uppdaterad: 2018-06-18
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se