Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2018

 7 mars, 3 maj, 14 juni, 15 oktober, 8 november, 13 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 

 

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

 När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

Kommunstyrelsen 2018-12-11

Beslutsinstans   Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2018-12-11 
Justerade paragrafer  § 181 - § 205 
Datum för anslags uppsättande  2018-12-12 
Datum då anslaget tas ner  2019-01-03 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämnden 2018-12-03

Beslutsinstans  Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-12-03
Justerade paragrafer § 92 - § 103
Datum för anslags uppsättande 2018-12-11
Datum då anslaget tas ner 2018-01-02
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05

Beslutsinstans  Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2018-12-05
Justerade paragrafer § 74 - § 88
Datum för anslags uppsättande 2018-12-11
Datum då anslaget tas ner 2019-01-02
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsen 2018-11-20

Beslutsinstans   Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   2018-11-20 
Justerade paragrafer   § 161 - § 180 
Datum för anslags uppsättande  2018-11-26 
Datum då anslaget tas ner  2018-12-18 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 


Senast uppdaterad: 2018-12-12
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se