Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för många olika verksamheter, till exempel äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.
Här hittar du information om dessa och vilken hjälp socialförvaltningen i Gagnef kan ge dig som behöver stöd för att klara vardagslivet.


Senast uppdaterad: 2017-10-30
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius
Kontakt

Socialchef
Malin Lindén Ohlsson
Telefon: 0241-151 56
E-post: malin.linden.ohlsson@gagnef.se

Verksamhetschef IFO/LSS
Yvonne Jacobsson Arons
Telefon: 0241-155 11
E-post: yvonne.jacobsson@gagnef.se

Verksamhetschef Vård & Omsorg
Anna Eklund
Telefon: 0241-155 98
E-post: anna.eklund@gagnef.se

Verksamhetschef Integration
Torben Stenberg
Telefon: 0241-152 51
E-post: torben.stenberg@gagnef.se