Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i förskola och skola. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och ha barnet/elevens bästa för ögonen.

Elevhälsan består av olika professioner som samverkar med varandra. Syftet av flera yrkeskompetenser är att få en helhetssyn vad gäller kunskap, samverkan och samordning i det dagliga arbetet, för att skapa möjligheter för alla barn/elever, att på bästa sätt utveckla och använda de egna resurserna i förskola och skola. Vi arbetar med barnet/eleven eller familjen och vi arbetar med lärare och pedagoger i förskola och skola.

I Elevhälsan ingår skolsköterskor, specialpedagoger, skolläkare, psykologer samt kuratorer. Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande som stöd i förskola/skola på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Första kontakten med Elevhälsan sker främst genom förskolan eller skolan.


Senast uppdaterad: 2019-05-29
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Skolsköterska- Djurås, Djurmo
Linda Lundberg
Telefon: 0241-153 49
E-post: linda.lundberg@gagnef.se

Skolsköterska- Mockfjärdsskolan högstadiet, I.M, särskolan & Bäsnaskola
Sofia Dourou
Telefon: 0241-154 15
E-post: sofia.dourou@gagnef.se

Skolsköterska- Kyrk, Syrholn & Björboskolan och låg/mellanstadiet på Mockfjärdsskolan
Nina Granström
Telefon: 0241-155 34
E-post: nina.granstrom@gagnef.se

Kurator
Linda Jobs
Telefon: 0241-153 22
E-post: linda.jobs@gagnef.se

Kurator
Linda Svärd
Telefon: 0241-154 04
E-post: linda.svard@gagnef.se