Dramapedagog

I vår organisation arbetar en dramapedagog vars uppgift är att: 

  • Bidra till utveckling kring värdegrundsarbetet i förskolan, konflikthantering, genusarbete, temaarbeten mm.
  • Erbjuda alternativa lärprocesser genom dramapedagogiska metoder.
  • Handleda arbetslag i frågor kring grupprocesser och/eller kreativa processer.
  • Erbjuda barnen kulturupplevelser, och konstnärligt skapande.
  • Planera och genomföra kompetensutveckling för pedagoger.
  • Ha ett nära samarbete med förskolans pedagoger. 
  • Förebygga kränkande behandling, arbeta normkritiskt och gruppstärkande.

Drama som metod bidrar till utveckling motoriskt, estetiskt, känslomässigt och kognitivt. 

Kontakt

Dramapedagog

Tina Cherin
Telefon: 0241-153 18
E-post: tina.cherin@gagnef.se