Björboskolan

Årskurs: F-2

Adress: Rimgattu 6g, 785 45 Björbo

Visa på kartan I Mer om oss

Antal elever: 54st

Antal lärare: 6st

Antal behöriga lärare: 5st

Antal elever på fritids: 34st

Bäsna skola

Årskurs: F-3

Adress: Bäsnavägen 23a, 781 95 Borlänge

Visa på kartan I Mer om oss

Antal elever: 39st

Antal lärare: 4st

Antal behöriga lärare: 4st

Antal elever på fritids: 33st

Dala-Floda, Syrholns skola

Årskurs: 3-6

Adress: Kamholsvägen 5, 785 44 Dala-Floda

Visa på kartan / Mer om oss

Antal elever: 54st

Antal lärare: 10st

Antal behöriga lärare: 6st

Antal elever på fritids: 22st

Djurmoskolan

Årskurs: F-6

Adress: Movägen 60, 785 62 Djurmo

Visa på kartan Mer om oss

Antal elever: 136 st

Antal lärare: 10 st

Antal behöriga lärare: 10 st

Antal elever på fritids: 66 st

Djuråsskolan

Årskurs: F-9

Adress: Färjbacksvägen 13-15,785 61 Djurås

Visa på kartan Mer om oss

Antal elever: 415st

Antal lärare: 40st

Antal behöriga lärare: 38st

Antal elever på fritids: 112st

Gagnef, Kyrkskolan

Årskurs: F-6

Adress: Kyrkbyvägen 41, 785 30 Gagnef

Visa på kartan Mer om oss

Antal elever: 166

Antal lärare: 11 st

Antal behöriga lärare: 11 st

Antal elever på fritids: 106 st

Mockfjärdsskolan

Årskurs: F-9

Adress: Skolvägen 1, 785 43 Mockfjärd

Visa på kartan / Mer om oss

Antal elever: 427 st

Antal lärare: 38 st

Antal behöriga lärare: 35 st

Antal elever på fritids: 95 st


Senast uppdaterad: 2019-03-25
Sidansvarig: Fredrika Mattsson