Kurser på grundläggande- och gymnasial nivå

Grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå motsvarar grundskolan. Vi har klassrumsundervisning i engelska, matematik och svenska. Om du är i behov av extra stöd, berätta det under inskrivningssamtalet.

Kurser på grundläggande nivå är CSN-berättigade. Kursmaterial får du låna kostnadsfritt av läraren under studietiden.

Vill du veta mer om studier eller få vägledning inför en ansökan? Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare.

Gymnasial nivå

Kurser på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolan. Denna nivå är lämplig om du är godkänd på grundläggande nivå, men saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Vi har klassrumsundervisning i engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska.

Du får själv bekosta böcker och annat studiematerial du kan behöva för kurser på gymnasial nivå.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningar kan du se i utbudet i vår E-tjänst. Vuxenutbildningen har två yrkesutbildningar med egna lärare, utbildningen till Vårdbiträde och Undersköterska.

Andra yrkesutbildningar finns på distans, exempelvis inom Administration, Barnskötare, Affärsutveckling och ledarskap och inom Data, IT och teknik. Läs mer om yrkesutbildningarna på Hermods yrkesutbildningar.

Om du är i behov av extra stöd, ange det under inskrivningssamtalet.

Du får själv bekosta böcker och annat studiematerial du kan behöva för yrkesutbildningar.

Vill du veta mer om studier eller få vägledning inför en ansökan? Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare.

Övriga kurser

Det finns ett stort utbud av kurser. Du hittar dem i vår digitala ansökan. Läs mer om innehållet i komvuxkurserna på Hermods.

Studiemedel från CSN

Kurser på gymnasienivå är CSN-berättigade.