Välkommen till Vuxenutbildningen

Hos oss kan du

  • Komplettera din behörighet inför eftergymnasiala studier
  • Studera gymnasie- och grundskolekurser
  • Studera SFI (svenska för invandrare)
  • Studera särskild utbildning för vuxna
  • Studera yrkesutbildningar                                                                                           

Vuxenutbildningen i Gagnef erbjuder studier med hög flexibilitet. Vi har lärarledda kurser på Hedens skola i Mockfjärd samt erbjuder distansutbildningar via Hermods

Ansökan

Om du vill ansöka till kurs, yrkesutbildning eller prövning i Gagnefs kommun kan du ansöka direkt i vår e-tjänst. Du behöver då en e-postadress samt kunna bifoga relevanta betyg och intyg. För att använda e-tjänsten behöver du även ha en giltig e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök sidan e-legitimation.se för mer information. 

Ansökan vuxenutbildning

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst för Vuxenutbildning


Om du ej har möjlighet att göra ansökan via e-tjänst kan du använda dig av ansökningsblanketten i pappersform. Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in via post eller som fotograferade sidor i ett e-post tillsammans med betyg och intyg.

Postadress: Vuxenutbildningen Gagnefs Kommun 785 80 Gagnef

E-post: registrator@gagnef.se

Ansökan till annan kommun

Är du folkbokförd i Gagnefs kommun men vill studera i annan kommun? Sök kursen eller utbildningen i den kommun där du önskar studera. Skicka därefter information till oss om vad du har sökt, antingen via post eller mail tillsammans med kopior av dina tidigare betyg. Märk din ansökan "Ansökan IKE".

För att din ansökan ska hinna handläggas behöver vi din ansökan oss tillhanda senast 14 dagar innan slutdatum för ansökningsperioden för den aktuella utbildningen.

Betyg och intyg

Ta kontakt med administratör om du önskar betygsutskrifter eller studieintyg. Du måste själv be om att få betygen skickade till dig efter kursslut om du önskar dessa. Vi samarbetar med UHR (nationella betygsdatabasen) och rapporterar alla betyg till dem där de kan användas för antagning till högre studier (antagning.se).

Slutbetyg

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om dina möjligheter att få ett slutbetyg. Detta gäller dig som har en ofullständig gymnasieutbildning med den äldre betygsskalan IG-MVG. Möjlighet finns att tillgodoräkna dessa betyg, men efter 1 juli 2025 är de förverkade. Läs mer hos Skolverket.


Senast uppdaterad: 2022-01-05
Sidansvarig: Michaela Löf