Grind till hage

Bygga, bo och miljö

Här får du information om sådant som rör ditt boende i kommunen. Du kan bland annat läsa om kommunens planarbete, om vatten och avlopp, bygglov och om energi och avfall.

Samtliga blanketter hittar du under: Tjänster och blanketter

Företagare kan hitta information som berör deras verksamheter under Näringsliv - Tillstånd och tillsyn

Följ länken ovan om du har verksamhet och/eller hanterar:

  • Köldmedier
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Hygienlokal
  • Skolor och förskolor
  • Livsmedelsverksamhet
  • Jordbruk eller lantbruk 

Senast uppdaterad: 2021-02-24
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Förvaltningschef miljö- och bygg
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: pia.soderstrom@gagnef.se