09 juli till 16 juli kommer inga byggärenden att handläggas och det kommer inte att vara någon telefontid då byggnadsinspektörerna kan nås. Vi kan ge svar inom några dagar på enklare frågor om dessa mailas till miljo.byggnads@gagnef.se.  Om du inte har e-post kan meddelande lämnas i växeln. Gå gärna in på Bygga nytt, bygga om och bygga till på kommunens hemisda där du kan läsa om vad som gäller och hitta blanketter. Inkommen ansökan kommer att stämplas vid ankomst och handläggas efter 5 augusti.

Bygga, bo och miljö

Här får du information om sådant som rör ditt boende i kommunen. Du kan bland annat läsa om kommunens planarbete, om vatten och avlopp, bygglov och om energi och avfall.

Samtliga blanketter hittar du under: Tjänster och blanketter

Företagare kan hitta information som berör deras verksamheter under
Näringsliv - Tillstånd och tillsyn

Följ länken ovan om du har verksamhet och/eller hanterar:

  • Köldmedier
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Hygienlokal
  • Skolor och förskolor
  • Livsmedelsverksamhet
  • Jordbruk eller lantbruk

 


Senast uppdaterad: 2020-07-09
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Förvaltningschef miljö- och bygg
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: pia.soderstrom@gagnef.se