Rökfria miljöer

De rökfria miljöer som regleras i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) är:

 • Barn- och ungdomsverksamhet: Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Rökförbudet gäller även utomhus på exempelvis skolgårdar.
 • Hälso- och sjukvård: I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård: I lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik: På färdmedel i inrikes kollektivtrafik och i lokaler som används av den som reser med sådana färdmedel. Rökförbudet gäller även på motsvarande områden utomhus.
 • Restauranger och andra serveringsställen: I restauranger och på andra serveringsställen. Rökförbudet gäller även på uteserveringar.
 • Lokaler för allmän sammankomst och offentlig tillställning: I andra lokaler än ovanstående som används för en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
 • Andra lokaler som allmänheten har tillträde till: Rökning är även förbjuden i flera lokaler som allmänheten har tillträde till än de som redogjorts för under rubrikerna ovan t.ex. butiker.
 • Hotell och andra tillfälliga bostäder: I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts.
 • Inhägnade idrottsplatser utomhus: På inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar.
 • Lekplatser: På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Entréer: Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt LTLP och som allmänheten har tillträde till.


Det finns också regler om rökfri arbetsmiljö i lagen om tobak och liknande produkter.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Läs mer om Rökfria miljöer på Folkhälsomyndigheten webbplats


Senast uppdaterad: 2021-05-19
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Helena Hamvall
Telefon: 0241-151 95
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se