Rökfria miljöer

Den 1 juli 2019 antogs en ny tobakslag i Sverige med ett utökat rökförbud på ett flertal nya platser utomhus.

Särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer.

Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Följande miljöer ska vara rökfria redan idag enligt tobakslagen:

  • Barn- och ungdomsverksamhet: Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
  • Hälso- och sjukvård: Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård: Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • Kollektivtrafik: På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
  • Restauranger och andra serveringsställen
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning
  • Tillträde för allmänhet: I andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna. 

Läs mer om Rökfria miljöer på Folkhälsomyndigheten webbplats


Senast uppdaterad: 2021-02-17
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Elin Widmark
Telefon: 0241-155 41
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se