Badvattenprovtagning

Badvattenprovtagning

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnefs kommun tar badvattenprover vid sjutton badplatser i Gagnefs kommun. Hur ofta proverna tas bestäms efter en riskbedömning varje år, och om det händer något med badvattenkvaliteten under badsäsongen. 

Rent generellt är risken för högre bakteriehalter större efter kraftigt regn, och sjöar som ligger i skogsmiljöer är sällan påverkade.

Proven analyseras för E. coli och Intestinala enterokocker. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur. Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. 

 • Tjänligt : betyder att halten av bakterier är generellt är låg. 
 • Tjänligt med anmärkning : betyder att halten bakterier i provet är förhöjd. Att bada i vattnet ska inte medföra någon hälsorisk, men miljö- och byggförvaltningen följer upp den förhöjda halten. 
 • Otjänligt : betyder att någon av eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det finns en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man råkar svälja vattnet.  

Provtagningar 2021

Datumen är preliminära och planeringen kan ändras på grund av väder och provsvar. 

2021-05-25

 • Esttjärn - Östtjärna (11,9 grader): bedömning =  tjänligt med anmärkning  

2021-06-01

 • Esttjärn - Östtjärna (17,6 grader): bedömning =  tjänligt 
 • Esttjärn - Nordåker (16,5 grader): bedömning =  tjänligt 

2021-06-15

 • Esttjärn - Östtjärna (17,8 grader):  bedömning =  tjänligt 
 • Flosjön - Sjöviken (15,7 grader):  bedömning =  tjänligt 
 • Hemtjärn (18,6 grader):  bedömning =  tjänligt 
 • Högbergsdammen (16,9 grader):  bedömning =  tjänligt 
 • Mojesjön - S: a badplatsen (18,5 grader):  bedömning =  tjänligt 
 • Nässjön (18,5 grader):  bedömning =  tjänligt 
 • Präst-Olles (17,8 grader):  bedömning =  tjänligt 
 • Tansen - S: a Tansbodarna (19 grader):  bedömning =  tjänligt 
 • Tjärnsjön (18,8 grader):  bedömning =  tjänligt 

2021-06-22

 • Esttjärn - Östtjärna (19,1 grader): bedömning = otjänligt
 • Esttjärn - Nordåker (18,7 grader): bedömning = otjänligt

2021-06-29

 • Esttjärn - Östtjärna, (24 grader): bedömning = tjänligt med anmärkning 
 • Esttjärn - Nordåker (24,8 grader) bedömning = tjänligt
 • Mojesjön - N: a badplatsen (23,2 grader) bedömning = tjänligt med anmärkning
 • Vinnarn - (23,7 grader) bedömning = tjänligt
 • Älvsjön - (24,4 grader) bedömning = tjänligt med anmärkning

2021-07-06

 • Esttjärn - Östtjärna (24 grader) bedömning = tjänligt med anmärkning
 • Flosjön - Sandviken (22,2 grader) bedömning = tjänligt
 • Hemtjärn (22,9 grader) bedömning = tjänligt
 • Långsjön (23,9 grader) bedömning = tjänligt
 • Mojesjön - N: a badplatsen (23,4 grader) bedömning = tjänligt
 • Älvsjön (24,3 grader) bedömning = tjänligt

2021-07-13

 • Esttjärn - Östtjärna (23,8 grader) bedömning = tjänlig
 • Nässjön (23,7 grader) bedömning = tjänligt
 • Tjärnsjön (22,5 grader) bedömning = tjänligt

2021-07-20

 • Esttjärn - Östtjärna (21,6 grader) bedömning = tjänlig
 • Flosjön - Sjöviken (20,8 grader) bedömning = tjänlig
 • Högbergsdammen (18,8 grader) bedömning = tjänlig
 • Präst-Olles (21,9 grader) bedömning = tjänlig
 • Tansen - N: a Tansbodarna (21,0 grader) = tjänlig

Karta över Badplatser i Gagnefs kommun med markering för typ av badplats

 

Badplatser i Gagnef
1 Gruvan Esttjärn Ej kommunal
2 Sjöviken Flosjön Kommunal
3 Sandviken Flosjön Ej kommunal
4   Hemtjärn Kommunal
5   Högbergsdammen Kommunal
6   Långsjön Ej kommunal
7   Lövsen Ej kommunal
8 N: a badplatsen Mojesjön Ej kommunal
9 S: a badplatsen Mojesjön Kommunal
10 Näringssand Närsen Ej kommunal
11                            Nässjön Kommunal
12   Präst-Olles           Ej kommunal
13 N: a Tansbodarna Tansen                             Kommunal
14   Tjärnsjön Ej kommunal
15   Vinnarn Ej kommunal
16   Åssjön Ej kommunal
17   Älvsjön Kommunal

 

 

Provsvar 2020 

Provtagningsdatum: 2020-06-03

 • Esttjärn - Östtjärna (16,9 grader): bedömning = tjänligt
 • Tjärnsjön (17,5 grader): bedömning = tjänligt

2020-06-10

 • Hemtjärn (18,3 grader): bedömning =  tjänligt
 • Mojesjön S:a badplatsen (18,0 grader): bedömning = tjänligt

2020-06-17

 • Esttjärn - Östtjärna (20,7 grader): bedömning = tjänligt med anmärkning
 • Flosjön - Sjöviken (19,7 grader): bedömning = tjänligt
 • Högbergsdammen (19,1 grader): bedömning = tjänligt
 • Nässjön (20,9 grader): bedömning = tjänligt. 
 • Präst-Olles (20,8 grader): bedömning = tjänligt

2020-06-24

 • Extra provtagning Esttjärn - Östtjärna (23,9 grader): bedömning = tjänligt
 • Lövsen (23,2 grader): bedömning = tjänligt
 • Tansen - S:a Tansbodarna (21,6 grader): bedömning = tjänligt
 • Vinnarn (23,0 grader): bedömning = tjänligt

2020-07-01

 • Hemtjärn (21,7 grader): bedömning = tjänligt
 • Mojesjön N:a badplatsen (22,1 grader): bedömning = tjänligt
 • Tjärnsjön (21,9 grader): bedömning = tjänligt

2020-07-08

 • Flosjön - Sandviken (16,9 grader): bedömning = tjänligt
 • Närsen - Näringssand (16,1 grader): bedömning = tjänligt
 • Åssjön: (18,3 grader) bedömning = tjänligt
 • Älvsjön: (17,9 grader) bedömning = tjänligt

2020-07-14

 • Esttjärn - Östtjärna (18,3 grader): bedömning = otjänligt 

2020-07-22

 • Extra provtagning Esttjärn - Östtjärna (17,9 grader): bedömning = tjänligt
 • Extra provtagning Esttjärn - Nordåker (17,8 grader): bedömning = tjänligt
 • Flosjön - Sjöviken: (17,3 grader): bedömning = tjänligt
 • Högbergsdammen (16,4 grader): bedömning = tjänligt
 • Nässjön: (18,4 grader): bedömning = tjänligt
 • Tansen - N:a Tansbodarna (17,4 grader): bedömning = tjänligt

2020-07-29

 • Extra provtagning Esttjärn - Östtjärna (16,9 grader): bedömning = tjänligt med anmärkning
 • Extra provtagning Esttjärn - Nordåker (17,5 grader): bedömning =  tjänligt
 • Hemtjärn (17,7 klassare): bedömning =  tjänligt
 • Mojesjön S: a badplatsen (17,5 grader): bedömning =  tjänligt
 • Präst-Olles (17,7 grader): bedömning =  tjänligt
 • Tjärnsjön (17,8 grader): bedömning =  tjänligt

2020-08-05

 • Extra provtagning Esttjärn - Östtjärna (17,9 grader): bedömning =  tjänligt

Senast uppdaterad: 2021-07-30
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljöinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljöinspektör
Helena Hamvall
Telefon: 0241 - 151 95
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se