Vilda djur och skadedjur

I en mindre kommun som vår, bor vi alla tämligen naturnära. Ibland kan man ha turen att få en naturupplevelse i sin egen trädgård. I vissa fall kan dock de vilda djuren upplevas som ett problem. Tänk på att dina grannar kanske inte alltid har samma naturintresse som du och undvik att mata in vilda djur som kan upplevas som störande av omgivningen.

I vissa fall kan störningarna av vilda djur bli mycket påtagliga och det är vanligt att miljö- och byggförvaltningen får in klagomål på störningar från vilda djur. 

Vilda djur är dock inte miljö- och byggnadsnämndens område. Det finns inget lagstöd för oss att hantera klagomål på till exempel skabbrävar, måsar, grävlingar, kanadagäss eller vildkatter. 

Utanför detaljplanelagt område får man kontakta respektive jakträttsinnehavare och diskutera möjliga åtgärder. Men det finns många andra åtgärder man kan ta till innan avlivning.

Om man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter kort tid. Det är så naturen och djurens revir fungerar. Det är därför sällan någon långsiktig lösning att ta bort ett djur. Genom att ändra på förutsättningarna för djuren så att de inte vill vara där får man oftast bättre resultat.

Skator, kajor, kråkor, duvor och måsar

Det är vanligt att miljö- och byggförvaltningen får in klagomål på fåglar. En avskjutning löser sällan problemet annat än för en kort period. Oftast flyttar fåglarna bara till ett annat område, för en tid, vilket leder till att någon annan får bekymmer. En fastighetsägare ska därför alltid i första hand själv försöka lösa problemet. Det finns några sätt att få fåglar att göra en förflyttning till mindre känsliga områden:

 • Att glesa på grenverket i de träd där kajorna häckar eller uppehåller sig.
 • Att såga ner träden som kajorna sitter i. Att belysa träden nattetid kan dock få lika god effekt.
 • Att göra ögonattrapper och hänga upp.
 • Att hänga upp reflekterande band.
 • Att sätta för skorstenar, ventilationstrummor m.m. med galler är en effektiv metod. Fastighetsägare kan även spänna upp trådar där kajorna brukar sitta.
 • Att använda akustiska fågelskrämmor är nog den effektivaste metoden. Viktigt att rätta oregelbundna tidpunkter på kvällen väljs när kajorna kommer in på kvällen. Varierande störning sker bäst under oktober och november.
 • Att se över sophanteringen. Fastighetsägaren ansvarar för att sopor i avfallsbehållare hanteras på så sätt att kajorna inte kommer åt dessa.

Gäss

När gäss förorenar badplatser kan detta i vissa fall betraktas som en olägenhet. Även i dessa fall kan oftast problemet avhjälpas bättre genom att minska badplatsens attraktionskraft på fåglarna. Det är dessutom ofta mycket svårt, att på ett säkert sätt, bedriva avskjutning intill badplatser. Avskjutning ska alltid betraktas som en sista utväg.

Grävlingar

Det finns många myter kring grävlingen, och det finns sällan någon sanning i dem. Grävlingen är ett lugnt och fridfullt djur som hellre flyr än attackerar människor eller andra djur. De kan ställa till med skada genom att böka upp rabatter och gräsmattor på sin jakt efter daggmask och andra småkryp i jorden. De kan också bosätta sig under hus, uthus och altaner.

Grävlingar är störningskänsliga och det går oftast att skrämma bort dem

 • För oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar.
 • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
 • Lägg ut blodmjöl. Grävlingar tycker inte om lukten av blodmjöl. Därför kan du sprida det på tomten.
 • Plocka upp fallfruktFallfrukt kan locka in grävlingarna i trädgården.
 • Sätt igen ordentligt runt grunden. Grävlingar som hittar en lämplig ingång under ett hus kan tillfälligt bosätta sig där och skapa problem genom att underminera grunden.

Rådjur

Det är inte ovanligt att rådjur söker sig in i trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Detta betraktas inte som olägenhet för människors hälsa.

Råttor och möss

Fastighetsägaren sätter själv in åtgärder då råttor eller möss blivit ett problem.

Rävar och skabbrävar

Rävar betraktas inte som en olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljö- och byggförvaltningen. 

Katter

Miljö- och byggförvaltningen får då och då in klagomål på lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Vi har inga möjligheter att ta hand om herrelösa katter. Istället får man vända sig till länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-02-17
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se