Lov, tillstånd och anmälan

Välkommen till Gagnefs kommuns sidor om lov, tillstånd och anmälan

Här har vi samlat de områden där privatpersoner kan behöva lov, tillstånd och anmälan av miljö- och byggnadsnämnden.

För verksamheter/företag se rubriken Tillstånd och tillsyn under Näringsliv

För verksamhet/åtgärder i vattenskyddsområde se rubriken Vattenskyddsområden under Natur, strand- och vattenskydd

 

 

Ansök om bygglov

Du ansöker om bygglov genom att använda vår e-tjänst.

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

 

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

Du anmäler genom att använda vår e-tjänst.

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd

 

Anmälan om eldstad

Du anmäler om eldstad genom att använda vår e-tjänst.

Anmälan om eldstad

 

Anmälan värmepump

Du anmäler installation av värmepump genom att använda vår e-tjänst.

Anmälan installation av värmepumpsanläggning

 

Ansökan om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked genom att använda vår e-tjänst.

Ansökan om förhandsbesked

 

Ansökan om strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskyddsdispens genom att använda vår e-tjänst.

Ansökan om strandskyddsdispens

 

 


Senast uppdaterad: 2021-07-06
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0241-151 00 (vxl)
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se