Hushållsavfall - information om fast avgift (grundavgift) 

Vad ingår i grundavgiften och vilka betalar grundavgift?

I DVAABs informationsmaterial står det så här: 

"Avfallsavgiften består av en fast avgift, hämtningsavgifter och avgifter för eventuella tilläggstjänster. 

Den fasta avgiften täcker kostnaden för driften av våra återvinningscentraler och deras verksamhet - bland annat hantering av farligt avfall, elavfall och fjärrtransporter. Även kundservice, handläggning och planering av avfallstjänsterna ingår här. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för soptömning, transporter och behandling av hushållsavfall."

För ett fritidsboende betalar man en så kallad sommartaxa, där den fasta avgiften är något lägre och hämtningsavgift betalas för sommarmånaderna. Om man inte alls besöker fastigheten, annat är för tillfälligt underhåll (t.ex. för att klippa gräs) går det att få uppehåll från hämtningsavgiften. I Gagnefs kommun innebär detta att även den fasta avgiften reduceras. 

Blankett för uppehåll som skickas till DVAAB.

Alla fastigheter där det finns en byggnad som från ett objektivt perspektiv är beboeligt, ska betala fast avgift. Det innebär att även byggnader med mycket enkel standard ingår i avfallskollektivet. 

Äger man en byggnad som är förfallen och helt och hållet obeboelig går det att få en bedömning om fastigheten inte ska ingå i avfallskollektivet. Det görs efter ansökan till miljö- och byggförvaltningen. Det går bra att skicka en kort beskrivning med epost till miljo.byggnads@gagnef.se Komplettera gärna med någon bild.


Senast uppdaterad: 2018-10-19
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se