Matförgiftning och klagomål på livsmedelshantering

Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen så snabbt som möjligt! Det kanske går att hindra att fler blir sjuka. Om du vill kan du vara anonym när du gör din anmälan.

Har du akuta besvär ringer du sjukvården på 112, eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Vad orsakar matförgiftningar?

Matförgiftning beror oftast på dålig hantering av livsmedel. Du kan undvika att bli sjuk genom att hantera livsmedlen på rätt sätt och att du har rena händer och använder rena redskap.

Det finns många olika mikroorganismer som kan orsaka matförgiftningar genom infektioner om de lyckas passera din magsäck. Bland annat norovirus som orsakar vinterkräksjuka och bakterier som salmonella och campylobacter.

Det finns flera giftiga ämnen som kan orsaka matförgiftning. Det kan vara rester av bekämpningsmedel. Det kan också vara naturliga ämnen som bildas i växter, till exempel solanin i potatis. Gifter kan även bildas av mikroorganismer som bakterier, mögelsvampar och alger.

Så går en utredning till

När vi får in en anmälan om misstanke om matförgiftning startar vi en utredning. Vi försöker tillsammans med anmälaren och den verksamheten det berör att ta reda på tänkbara orsaker till problemet. Till exempel vad den drabbade personen har ätit de senaste dagarna och om fler personer blivit dåliga. I vissa fall besöker vi verksamheten och pratar med personal på plats. Det kan vara svårt att hitta orsaken till en misstänkt matförgiftning.

Klagomål

Om du har klagomål på någon livsmedelsverksamhet i Gagnefs kommun ska du höra av dig till miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Livsmedelsinspektör
Anders Eslind
Telefon: 0241-151 97
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se