Hushållsavfall

Dala Vatten och Avfall AB tar emot både din anmälan om hemkompost (kommer att hanteras av miljö- och byggnadsnämnden från 2024) och uppehåll i sophämtning. Du hittar mer information på deras webbplats.

Ärenden som hanteras av miljö- och byggnadsnämnden

Det finns andra ärenden som miljö- och byggnadsnämnden tar hand om. Vi tar emot och behandlar din ansökan om:

Utsträckt hämtningsintervall slam:

Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar kan medges om belastningen är låg. Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas. Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max tio år.

Blankett: Enskilt avlopp – förlängt tömningsintervall (pdf)

Uppehåll i hämtning slam:

Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod. Uppehåll gäller i max tre år. Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds.

Blankett: Enskilt avlopp – uppehåll i tömning (pdf)

Eget omhändertagande av latrin och slam

Latrinavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Avfall från enskild avloppsanläggning får omhändertas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Du kan anmäla eget omhändertagande via vår e-tjänst.

Information om fast avgift (grundavgift)

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i tjänst 2024)
0241-155 41

miljo.byggnads@gagnef.se

Kontakt DVA

Kundservice
Telefon: 020-200 210
E-post: info@dvaab.se