Hushållsavfall

DVAAB (Dala Vatten och Avfall AB) tar emot både din anmälan om hemkompost och uppehåll i sophämtning. Du hittar mer information på deras webb DVAAB.

Ärenden som hanteras av miljö- och byggförvaltningen

Det finns andra ärenden som miljö- och byggförvaltningen fortfarande tar hand om. Vi tar emot och behandlar din ansökan om:

Utsträckt hämtningsintervall slam:

Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar kan medges om belastningen är låg. Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas. Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max tio år.

Blankett: Enskilt avlopp – förlängt tömningsintervall (pdf)

Uppehåll i hämtning slam:

Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod. Uppehåll gäller i max tre år. Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds.

Blankett: Enskilt avlopp – uppehåll i tömning (pdf)

Eget omhändertagande av latrin och slam

Latrinavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Avfall från enskild avloppsanläggning får omhändertas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.Skicka in beskrivning på hur ni tänker ta hand om latrin eller slam och skicka till miljo.byggnads@gagnef.se

Information om fast avgift (grundavgift)

Kontakt

Sofia Nyberg
Telefon: 0241- 151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

DVAAB
Kundservice
Telefon: 020-200 210
E-post: info@dvaab.se