Slamtömningsdispens

Enligt Gagnefs kommuns Föreskrifter om hantering av hushållsavfall kan man ansöka om både utsträckt hämtningsintervall för slam och uppehåll i hämtning. 

Utsträckt hämtningsintervall

37 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar kan medges om belastningen är låg.

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.

Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max tio år.

Uppehåll i hämtning

38 § Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.

Uppehåll gäller i max tre år.

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se