Jakt & Viltvård

Jakt

Gagnefs kommun erbjuder i egenskap av markägare jakträtter. Viltvårdsområdesföreningen får i första hand skriva avtal med kommunen för att hantera och administrera jakträtterna inom föreningens egna viltvårdsområde.

Jakträtter som hanteras av kommunen

För att ha rätt att ansöka om en jakträtt genom kommunen krävs att du är folkbokförd i Gagnefs kommun. Enligt önskemål från viltvårdsområdesföreningarna skall yngre jägare under 25 år prioriteras.
Avtalstiden för jakträtt genom Gagnefs kommun är 5 år, priset per hektar är 15 kronor per år, indexregleras.

Aktuella viltvårdsområden där kommunen har jakträtter: karta med viltvårdsområden inom kommunen

  • Bästen VVO, fyra jakträtter á 20 hektar
  • Floda Östra VVO, en jakträtt á 30 hektar
  • Rista Grönvall VVO, två jakträtter á 35 hektar

Ansökan

Du som vill ansöka om jakträtt på kommunens mark kan göra det via e-tjänst under tiden 1/7 – 31/12 i det fall det finns lediga jakträtter att ansöka.

Ansökan via e-tjänsten kräver Bank-ID, så om du saknar detta kan du skriva ut en blankett. Observera att du som använder blanketten måste skriva ut den och underteckna samt skicka in den via post till oss. Det är viktigt att blanketten är oss tillhanda senast 31/12 klockan 24.00. E-tjänst och blankett är endast tillgängliga för användning under tiden 1/7 till 31/12 och enbart om det finns lediga jakträtter att ansöka.

Ansök senast den 31 december. Ansökningar efter detta datum behandlas ej.  Urvalet av vem som får jakträtt hanteras efter datum på inkommen till ansökan till kommunen, ungdomar under 25 år prioriteras.

Du som saknar Bank-ID och inte har möjlighet att skriva ut blanketten, kan kontakta Samhällsbyggnadsavdelningen för att få blanketten skickad till dig.

Svar på ansökan meddelas i januari.

Kontakt

Markingenjör
Davis Östh
Telefon: 0241-15157
E-post: david.osth@gagnef.se