Vattenskyddsområden

Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i vattnets eget kretslopp. Vatten kan inte ägas av någon och föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor. Det är därför en mycket viktig uppgift för kommunen att skydda vattnet mot förorening. 

För att kunna skydda vattnet upprättas vattenskyddsområden kring alla större vattentäkter. Vattenskyddsområden delas in i olika zoner beroende på avstånd till vattentäkten och rinntiden, d.v.s. den tid det tar för vattnet att nå vattentäkten. Inom zonerna gäller olika skyddsföreskrifter för att risken för förorening skall minska. 

Inom vattenskyddsområden gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. 

I Gagnefs kommun finns skyddsföreskrifter för Sångåns vattentäkt och Sandvika reservtäkt (försörjer Mockfjärd och Dala-Floda med dricksvatten), Källbäckens vattentäkt (försörjer Björbo med dricksvatten), Bäsna vattentäkt samt skyddsområde för Tallbackens vattentäkt (försörjer Gagnef – Djurås – Djurmo – Sifferbo med dricksvatten) och där vattentäkterna Gräv och Moje också ingår. Skyddsföreskrifterna finns under länken Föreskrifter i högerspalten.

Kontakt

Chef miljö- och byggförvaltningen

Margaretha Åslund, tillförordnad
Telefon: 0241-151 90
E-post: margareta.aslund@gagnef.se

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54
E-post: hampus.akerman@gagnef.se

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94
E-post: mikael.ginstrup@gagnef.se

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64
E-post: petra.esteen@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: tomas.skymning@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: sofia.nyberg@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson
Telefon: 0241-155 41
E-post: linn.bertilsson@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Helena Hamvall
Telefon: 0241-151 95
E-post: helena.hamvall@gagnef.se

Livsmedelsinspektör

Anders Eslind
Telefon: 0241-151 97
E-post: anders.eslind@gagnef.se

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: pia.soderstrom@gagnef.se