Två personer står i ett tält

Beredskapsveckan: Vad är en samhällskris? Vart vänder jag mig? Vad är en trygghetspunkt?

Plats: Mockfjärds skola

Datum: 30 September

Tid: 10:00 ⎯ 14:00

Pris: Kostnadsfritt

Som en del i nationella beredskapsveckan välkomnar Gagnefs kommun tillsammans med kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) till öppet hus och kommunens trygghetspunkt på Mockfjärds skola.

Det är viktigt att du som medborgare, i förväg, vet vart du ska vända sig om något allvarligt inträffar

I Gagnefs kommun finns sju trygghetspunkter. Trygghetspunkterna är förlagda i Gagnefs kommuns fastigheter och varje trygghetspunkt är knutet till ett geografiskt område. Vid en händelse som bedöms som en samhällsstörning, kris eller i samband med större räddningsinsatser aktiveras en eller flera av kommunens trygghetspunkter.

Kom och ta del av hur kommunen och FRG arbetar vid en samhällskris.

Välkommen!

Mer information

Beredskap och säkerhet