RSA - risk och sårbarhetsanalys

Gör er egen risk och sårbarhetsanalys, RSA

RSA gör det möjligt att minska hushållets olycksrisker och öka förmågan att klara kriser i landet. Samhället gör vad det kan för att bistå oss vid olyckor och kriser. Men vi kan ändå inte förvänta oss att få hjälp i alla lägen. Gör er egen självanalys i hushållet. Ni gör det för er egen skull.

För att kroppen ska fungera måste vi tillgodose våra grundbehov. Under normala förhållanden känner vi oss trygga i våra rutiner och i att det mesta fungerar. Vi har tillgång till information, mat, vatten, värme och sömn. Händer något som berövar oss någon eller några av dessa självklarheter, ger det effekter på psyket och kroppen inom några timmar.

Via RSA, Risk och sårbarhetsanalys kan du göra en egen risk och sårbarhetsanalys, RSA. Du kan själv skatta hur förberedd ert hushåll är för att tillgodose era grundbehov och hur förberedd ni är på att förutse och minimera vardagsolyckorna.

 

 


Senast uppdaterad: 2021-11-01
Sidansvarig: Pär Mårtensson
Kontakt

Beredskaps & säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se