Medborgarlöften och lokal samverkan

Medborgarlöften handlar om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att öka förtroendet för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottslighet.

 


Senast uppdaterad: 2020-05-06
Sidansvarig: Rosa Flank

Bråsamordnare
Rosa Flank
Telefon: 0241-15512
E-post: rosa.flank@gagnef.se