Elektronisk faktura från Gagnefs kommun

Texten Gagnef Mötesplats mitt i Dalarna med kurbitsliknande mönster

Till företag och organisationer

Kontakta oss via e-post till faktura@gagnef.se för mer information.

Till privatpersoner

Ansökan görs via din banktjänst.

Att tänka på vid e-faktura

  • Om bankkontohavaren och fakturamottagaren inte är samma person behöver även fakturamottagarens personnummer och namn uppges vid ansökan.
  • E-fakturan skickas ut samma tid som pappersfakturorna och du får den direkt i din internetbank under kommande betalningar. Alla uppgifter som mottagare, OCR-nummer och belopp, är redan ifyllda. Du behöver bara godkänna betalningen i din internetbank.
  • Du måste ha en betaltjänst via din bank som stödjer e-faktura för att ansöka om e-faktura från oss.

Autogiro

Autogiro betyder automatisk betalning. Betalningen görs automatiskt på förfallodagen. Autogiro kan du ha oavsett om du får fakturan i pappersform eller elektroniskt.

Ansök om Autogiro via din internetbank eller använd blanketten Autogiromedgivande.

Kombinera e-faktura och autogiro

Det går utmärkt att kombinera autogiro och e-faktura. I Internetbanken fungerar e-fakturan då som en specifikation på vad som kommer att betalas automatiskt på fakturans förfallodag.

Frågor

Vid frågor till Gagnefs kommun angående e-faktura eller autogiro är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen på e-post till faktura@gagnef.se.

I samband med debitering av avgifter använder vi ditt personnummer. Uppgiften är nödvändig för att vi ska kunna administrera din tjänst. Du har rätt att begära utdrag av de uppgifter som registreras om dig.

Kontakt

Ekonomiadministratör
Anna Möller
Telefon: 0241-151 35
E-post: anna.moller@gagnef.se

Ekonomiadministratör
Lena Niskakoski
Telefon: 0241-153 07
E-post: lena.niskakoski@gagnef.se

E-post: faktura@gagnef.se