Elektronisk faktura till Gagnefs kommun

Texten Gagnef Mötesplats mitt i Dalarna med kurbitsliknande mönster

Lag om krav på elektronisk faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om elektronisk faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura.

En faktura via e-post (pdf) är inte en elektronisk faktura.

Skicka elektronisk faktura

Har ni redan idag ett affärssystem för att hantera fakturor rekommenderar vi att ni kontaktar er systemleverantör för att få hjälp. 

Vi använder InExchange som VAN-operatör (fakturaväxel) för elektronisk faktura.

Organisationsnummer: 212000-2155

GLN: 7362120002153

PEPPOL-ID: 0007:2120002155

Fakturaadress:

Gagnefs Kommun, Fakturaenheten, 785 80 Gagnef

(Måste finnas med på fakturan även när den skickas elektroniskt.)

Registrera faktura via vår webbportal

Skickar ni enstaka fakturor till kommunen erbjuder vi en webbportal där ni kostnadsfritt kan lägga in fakturor till Gagnefs kommun.

För att registrera en faktura via webbportalen, InExchanges webbplats behöver ni skapar ett konto (inloggning).

Ange en korrekt referenskod i fältet ”Ert referensnummer”.

Ytterligare referens, t.ex. namn på person anges i fältet Er referens.

Order-/rekvisitionsnummer i fältet Ert ordernr.

Gagnefs kommuns identitet är antingen organisationsnummer 2120002155 eller GLN 7362120002153.

Tänk på att du även måste skapa en faktura för din egen bokföring.

 Det här ska en faktura innehålla

  • Referens i form av Referenskod (begär av köparen vid beställning). 
  • Fakturanummer, fakturadatum och betaldatum.
  • Ert organisationsnummer, namn och adress och kommunens namn och adress.
  • Varans eller tjänstens omfattning och art. Det datum varan/varorna såldes eller tjänsterna utfördes/slutfördes
  • Den aktuella momssatsen. Vilket momsbelopp som ska betalas eller om det är en momsfri försäljning.

Kontakt

Inköpssamordnare
Mikaela Israels
Telefon: 0241-15116
E-post: mikaela.israels@gagnef.se

E-post: faktura@gagnef.se

Länkar

  • DIGG Myndigheten för digital förvaltning
  • Webbportalen Registrera e-faktura till Gagnefs kommun