Skicka medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Gagnefs kommun har rätt att lämna egna medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.
Du använder dig av möjligheten för att ta upp principiella frågor som kommunfullmäktige beslutar om. Har du synpunkter om mer "vardagliga" frågor kan du skicka e-post till registrator@gagnef.se så vidarebefordras brevet till någon som kan svara dig.
Om du är osäker på om ditt ärende passar för att medborgarförslag kan du vända dig till kommunikationsavdelningen för att få hjälp.

Så skriver du ett medborgarförslag

  • Ditt förslag ska vara skriftligt.

  • Du behöver inte skriva på något särskilt sätt, men använd gärna mallen här bredvid

  • Flera personer kan skriva under samma förslag.

  • Kom ihåg att skriva namn, adress och telefonnummer så vi kan kontakta dig.

  • Vi vill ha ditt förslag senast sju arbetsdagar före fullmäktigesammanträdet.

Pdf för medborgarförslag

Du kan använda pdf-filen till höger för ditt förslag.

Regler för medborgarförslag

Ett medborgarförslag får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd och som strider mot lag eller annan förordning.
Ärenden som har att göra med myndighetsutövning mot enskild person, t.ex. socialbidrag eller bygglov, kan inte behandlas.
Om du vill återkalla ditt medborgarförslag kan du göra det innan kommunfullmäktige har fattat sitt beslut.

Medborgarförslag är allmänna handlingar

Ett medborgarförslag som kommit till kommunen är en allmän handling och blir offentlig om den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.
Ditt för- och efternamn skrivs in i protokollet när vi behandlar ditt förslag. När beslut är fattat och protokollet justerat publiceras det på kommunens webbplats och ditt namn kommer då att publiceras på internet. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras på internet måste du meddela detta i samband med att du skickar in ditt medborgarförslag.

Så fattas beslut om medborgarförslag

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om alla medborgarförslag.
Medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det gäller en kommunal angelägenhet, det vill säga sådant som kommunen har ansvaret för.
Ditt medborgarförslag anmäls på det fullmäktigesammanträde som ligger närmast i tid efter att förslaget kommit in.

Granskning av medborgarförslag

Före beslut måste förslaget beredas, det vill säga granskas av berörda nämnder och kommunstyrelsen.
Beredningen leder fram till ett förslag som kommunstyrelsen lämnar till kommunfullmäktige. Beslutet innebär att förslaget godkänns eller avslås.
Räkna med att beredningen kan ta tid, från några månader men mindre än ett år.

Efter beslutet

När kommunfullmäktige har fattat beslut om ditt medborgarförslag får du en kopia av beslutet hemskickat till dig.
När beslut är fattat och protokollet justerat publiceras det även på kommunens webbplats och ditt namn kommer då att publiceras på internet. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras på internet måste du meddela detta i samband med att du skickar in ditt medborgarförslag.

Medborgarförslag skickas till:


Gagnefs kommun 
Medborgarförslag 
Registrator
785 80 Gagnef

 


Senast uppdaterad: 2018-08-22
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se