Partistöd

Kommunfullmäktige i Gagnef består av 35 ledamöter.

Partistöd innevarande mandatperiod.

 

Tjänsteskrivelse - Regler för kommunalt partistöd, PDF 

Partistöd och belopp

  • Grundbidrag per parti, 15 000kr
  • Mandatstöd per mandat, 11 500kr
  • Utbildningsbidrag per mandat, 1 000kr

Utbildningsbidrag betalas ut under första året på mandatperioden.

Bidrag, mandat och mandatstöd för de olika partierna
Parti Grundbidrag Mandat Mandatstöd Utb Summa
           
Centerpartiet 15 000 9 103 500 9 000 127 500
Moderaterna 15 000 4 46 000 4 000 65 000
Socialdemokraterna 15 000 8 92 000 8 00 115 000
Liberalerna 15 000 1 11 500 1 00 27 500
Kristdemokraterna 15 000 4 46 000 4 000 65 000
Miljöpartiet 15 000 1 11 500 1 000 27 500
Vänsterpartiet 15 000 1 11 500 1 000 27 500
Kommunalsamling 15 000 5 57 500 5 000 77 500
Sverigedemokraterna
(tomm stolar)
15 000 2 - - -
    35 379 500 33 000 532 500

Senast uppdaterad: 2021-02-26
Sidansvarig: Mikaela Israels
Kontaktuppgifter

Administrativa enheten
Erika Persson
Telefon: 0241-15212
E-post: erika.persson@gagnef.se