Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hanterar ärenden för verksamheterna grundskola, förskola, vuxenutbildning, gymnasieskola, musik- och dansskola. Nämnden ansvarar även för vissa trafikfrågor och kommunens kostenhet.

 

Sammanträden 2021

  • 9 februari
  • 23 mars
  • 27 april
  • 25 maj
  • 31 augusti
  • 5 oktober
  • 16 november

 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

 


Senast uppdaterad: 2021-02-08
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Ordförande
Jan Wiklund
Telefon: 070-536 12 01
E-post: jan.wiklund@gagnef.se

Sekreterare
Helene Jarefors
Telefon: 0241-151 75
E-post: helene.jarefors@gagnef.se